Vreedzame school

De Kristal gebruikt het programma De Vreedzame School. Met dit programma bouwen we aan een democratische schoolgemeenschap, waarin iedereen zich betrokken en verantwoordelijk voelt en op een positieve manier met elkaar omgaat. Leerlingen voelen zich gehoord en ze worden actief aangesproken op hun verantwoordelijkheid voor elkaar, de schoolgemeenschap en de samenleving. Zij leren om conflicten zelf op een goede manier op te lossen.  Onze bovenbouwleerlingen kunnen worden opgeleid tot mediator. Een mediator heeft tijdens vrije spelmomenten op het schoolplein de taak om kleine incidenten samen met de betrokken leerlingen op te lossen.
www.devreedzameschool.nl