MR

Medezeggenschap
Scholen zijn wettelijk verplicht om een medezeggenschapsraad (MR) te hebben. Hierin zitten ouders en teamleden. De MR waakt over de belangen van leerlingen, ouders en teamleden. Over sommige onderwerpen mag de MR een advies geven, over andere onderwerpen mag ze meebeslissen.
 
MR-leden
  • namens de ouders: Jorien Tabbers en Fatima Ougajou
  • namens het team: Maaike Kruisdijk en Judi Poels
 
GMR-leden
Onze school is onderdeel van Stichting Gewoon Speciaal Onderwijs. Deze stichting heeft een eigen Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. Hierin zitten ook twee vertegenwoordigers van onze school:
  • namens de ouders: (vacature)
  • namens het team: Judi Poels