Schooltijden

Schooltijden
De Kristal heeft de volgende schooltijden:
  • maandag tot en met vrijdag : 8.30-14.00 uur  

Op tijd beginnen
Om elke dag op tijd te beginnen, vinden we het belangrijk dat de leerlingen op tijd op school zijn. De inloop is van 8.20 tot 8.30 uur. In groep 1 en 2 mogen de ouders tijdens de inloop mee het lokaal in. Vanaf groep 3 nemen ouders voor de deur van het lokaal afscheid.
Alle ouders/verzorgers die hun kinderen ophalen, wachten 's middags op het schoolplein.
 
Verzuim
Voor de ontwikkeling van kinderen is het erg belangrijk om elke dag naar school te komen en elke dag op tijd te zijn. Uit onderzoek is bekend dat veelvuldig verzuim en/of veelvuldig te laat komen kan leiden tot schooluitval. Daarom registreren we te laat komen en ziekteverzuim dus goed. Als het nodig is, bespreekt de leerkracht dit met ouders.