Vertrouwenspersoon

Interne vertrouwenspersoon
Soms zitten leerlingen ergens mee en vinden ze het lastig om dat met hun eigen leerkracht te bespreken. Daarom hebben we op De Kristal twee interne vertrouwenspersonen voor kinderen.  Door middel van een briefje in een speciale brievenbus kunnen kinderen aangeven dat zij met de vertrouwenspersoon willen praten. Aan het begin van het schooljaar stellen de interne vertrouwenspersonen zichzelf voor aan de kinderen. Zij leggen uit wat ze doen en waar hun brievenbus is.
De interne vertrouwenspersonen zijn:  
Ouders en medewerkers kunnen bij de interne vertrouwenspersoon terecht met vragen over een ongewenste intimiteit of het melden hiervan.
 
Externe vertrouwenspersoon
Onze Stichting heeft twee externe, onafhankelijke vertrouwenspersonen benoemd:
Angela Groen, a.groen@cedgroep.nl
Sonja Deutz, s.deutz@cedgroep.nl
Zij zijn tevens bereikbaar via het telefoonnummer 010 - 407 15 99 (CED-Groep).
De vertrouwenspersonen komen in actie als het niet lukt om de problemen op school zelf op te lossen. De klachtenprocedure treedt dan in werking.