Communicatie

Communicatie
We gebruiken op de Kristal verschillende vormen van communicatie.
 
Persoonlijk contact
 • Informatieavond
  Aan het begin van het jaar is er een ouderavond, waarop u informatie over school en de groep van uw kind krijgt en kan kennismaken met de leerkracht van uw kind, het onderwijsondersteunend personeel en andere ouders.
  Ouders/verzorgers van schoolverlaters en groep 7 krijgen ook uitleg over de schoolverlatersprocedure.
 • Startfeest
  Een het begin van het schooljaar is er in startfeest, zodat u de ouders van klasgenoten van uw kind kunt leren kennen. Een fijne manier om het schooljaar te starten!
 • Het startgesprek
  Als uw kind enkele weken op school zit, nodigt de leerkracht u uit voor een startgesprek. Hierin kunt u nader kennismaken en bespreekt u het ontwikkelingsperspectief (OPP) van uw kind.
Uw kind kan (deels) aanwezig zijn bij het gesprek, afhankelijk van zijn of haar leeftijd.
 • Rapportgesprekken
  Twee keer per jaar bespreekt u met de leerkracht de ontwikkeling van uw kind. In dit gesprek evalueert u het OPP en stelt het bij voor het komend halfjaar.
  Uw kind kan (deels) aanwezig zijn bij het gesprek, afhankelijk van zijn of haar leeftijd.
 • Tussentijdse contacten
  De lijnen tussen ouders en leerkrachten zijn kort. Als er behoefte is aan contact, kan dat persoonlijk, telefonisch of per e-mail.
 • Inloopochtend
  Vrijwel iedere woensdag voor een vakantie is er een inloopochtend. U kunt dan het werk van uw kind bekijken. Deze ochtend vindt plaats van 8.30 tot 8.50 uur.
 • Koffie-ochtenden
  Een aantal keer per jaar organiseren de klassenouders een koffie-ochtend, waarop ouders elkaar kunnen ontmoeten. Soms is er een speciale activiteit.
 • Time to shine
Gedurende het jaar treden alle groepen een keer op. Hiervoor worden ouders/verzorgers uitgenodigd.
 • Thema-avonden: per jaar bekijken we of er een inhoudelijk thema is waar ouders voor worden uitgenodigd.
 
Schriftelijke communicatie
Om de week verschijnt op vrijdag de nieuwsbrief: Kristal Helder. Wij verzenden de nieuwsbrief digitaal. Als u geen e-mailadres heeft, geven we uw kind een papieren versie mee.
Soms is er een tussentijds bericht, bijvoorbeeld over vervanging van een groep. Dit bericht versturen wij per mail.