Communicatie

Communicatie
We gebruiken op de Kristal verschillende vormen van communicatie.
 
Persoonlijk contact
 • Informatieavond
  Aan het begin van het jaar is er een ouderavond, waarop u informatie over school en de groep van uw kind krijgt en kan kennismaken met de leerkracht van uw kind, het onderwijsondersteunend personeel en andere ouders.
  Ouders/verzorgers van schoolverlaters en groep 7 krijgen ook uitleg over de schoolverlatersprocedure.
 • Startfeest
  Een het begin van het schooljaar is er in startfeest, zodat u de ouders van klasgenoten van uw kind kunt leren kennen. Een fijne manier om het schooljaar te starten!
 • Het startgesprek
  Als uw kind enkele weken op school zit, nodigt de leerkracht u uit voor een startgesprek. Hierin kunt u nader kennismaken en bespreekt u het ontwikkelingsperspectief (OPP) van uw kind.
Uw kind kan (deels) aanwezig zijn bij het gesprek, afhankelijk van zijn of haar leeftijd.
 • Rapportgesprekken
  Twee keer per jaar bespreekt u met de leerkracht de ontwikkeling van uw kind. In dit gesprek evalueert u het OPP en stelt het bij voor het komend halfjaar.
  Uw kind kan (deels) aanwezig zijn bij het gesprek, afhankelijk van zijn of haar leeftijd.
 • Tussentijdse contacten
  De lijnen tussen ouders en leerkrachten zijn kort. Als er behoefte is aan contact, kan dat persoonlijk, telefonisch of per e-mail.
 • Inloopochtend
  Vrijwel iedere woensdag voor een vakantie is er een inloopochtend. U kunt dan het werk van uw kind bekijken. Deze ochtend vindt plaats van 8.30 tot 8.50 uur.
 • Koffie-ochtenden
  Een aantal keer per jaar organiseren de klassenouders een koffie-ochtend, waarop ouders elkaar kunnen ontmoeten. Soms is er een speciale activiteit.
 • Time to shine
Gedurende het jaar treden alle groepen een keer op. Hiervoor worden ouders/verzorgers uitgenodigd.
 • Thema-avonden: per jaar bekijken we of er een inhoudelijk thema is waar ouders voor worden uitgenodigd.
 
Schriftelijke communicatie
Om de week verschijnt op donderdag de nieuwsbrief: Kristal Helder. Wij verzenden de nieuwsbrief digitaal. 
Soms is er een tussentijds bericht, bijvoorbeeld over vervanging van een groep. Dit bericht versturen wij per mail of per bericht via de app Parro.