Ouderbetrokkenheid

Werkgroep ouderbetrokkenheid
 
We werken continue aan de verbetering van de samenwerking tussen ouders en school. Hiervoor is een speciale werkgroep ouderbetrokkenheid, waarin ouders en teamleden zitten.
 
Onze school werkt veelal volgens de uitgangspunten van het landelijke programma
Ouderbetrokkenheid 3.0 (ontwikkeld door CPS). We hebben het officiële certificaat Ouderbetrokkenheid 3.0 behaald, waarmee we zichtbaar maken dat we aan een hoge standaard voldoen.