Links

Schoolbestuur
Stichting Gewoon Speciaal Onderwijs
www.gewoonspeciaal.com
telefoon:                      030 636 15 30
e-mail:                         info@gsonderwijs.nl
 
Samenwerkingsverband Passenderwijs
www.passenderwijs.nl
Telefoon:                     0348-412706
E-mail:                        info@passenderwijs.nl
 
 • www.scholenopdekaart.nl
  Landelijke website met belangrijke informatie over alle scholen. Met bijvoorbeeld het rapport van de Onderwijsinspectie over de Kristal en een overzicht van diverse schoolresultaten.
 • www.balansdigitaal.nl
  Voor ouders van kinderen met ontwikkelingsproblemen. Met veel informatie over bijvoorbeeld autisme, ADHD, hoogbegaafdheid, dyslexie en dyscalculie.
 • www.ouders.net
  Leuke en handige informatie over opvoeding en onderwijs.
 • www.leergeld.nl/stichtsevecht
  Stichting Leergeld ondersteunt gezinnen met een smalle beurs, zodat kinderen volwaardig kunnen meedoen aan activiteiten binnen en buiten school.
 • www.u-pas.nl
  Met de U-pas kan het hele gezin meedoen aan sportieve en culturele activiteiten, krijgt u korting op bepaalde producten en bij toeristische attracties én zijn er bijdragen voor uw kind. Als u een laag inkomen heeft, is de U-pas gratis. Dit schooljaar kan er maximaal € 75,00 worden afgeboekt van de U-pas van uw kind voor schoolkosten.
 • Sociaal wijkteam Stichtse Vecht
  In het Sociaal Wijkteam zitten deskundigen uit verschillende vakgebieden. Zij kunnen u ondersteunen en begeleiden en denken graag met u mee. Samen met u zoeken zij naar een oplossing voor uw vraag of probleem.
 • VO gids
  De VO gids wordt gemaakt door een onafhankelijke redactie om leerlingen in groep 8 en hun ouders te informeren bij de overgang van basisschool naar voortgezet onderwijs. De VO gids is toegankelijk voor alle Op de website van VO gids vindt u meer informatie hierover.