Ga naar de inhoud

Aanmelden

De Kristal.. laat ieder kind stralen

Wanneer een leerling op school niet op zijn plek is, dan is die school verplicht om eerst te kijken of de leerling extra ondersteuning binnen de klas of school kan krijgen. Lukt dat niet, dan wordt met ouders, school en deskundigen uit het samenwerkingsverband besproken of een ander soort onderwijs passend is. Als speciaal basis onderwijs (SBO) de beste plek blijkt voor een leerling, dan zal de school waar de leerling tot dan toe onderwijs krijgt een toelaatbaarheidsverklaring aanvragen.

Kennismaking

Als blijkt dat SBO een passende plek voor hun kind is, kunnen ouders een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek.

Ouders kunnen het hele jaar door een gesprek aanvragen. Mail naar info@dekristal.nl voor een afspraak.

Toelaatbaarheidsverklaring

Als de toelaatbaarheidsverklaring voor SBO is toegekend, kunnen ouders hun kind aanmelden bij De Kristal. Vervolgens zal de Kristal onderzoeken of plaatsing mogelijk is in verband met het aantal leerlingen in de groepen.

Inschrijven door ouders

Ouders zijn verantwoordelijk voor het inschrijven van hun kind op De Kristal. Inschrijfformulieren zijn verkrijgbaar via info@dekristal.nl. Ouders kunnen hun kind gedurende het hele schooljaar inschrijven.

Afspraken over de start

Als dat allemaal uitgezocht is maken we graag met u als ouders afspraken over de start op onze school.

Leerlingenvervoer

Veel van onze leerlingen komen zelfstandig op de fiets of worden door ouders gebracht en gehaald. Maar voor een deel van de leerlingen, die ver weg wonen, is het mogelijk met de taxi naar school te komen. Om hiervoor in aanmerking te komen kunt u een aanvraag doen bij uw gemeente.

Meer informatie over de aanmeldprocedure staat in onze schoolgids.

"Als je wilt leren leren, kom dan naar de Kristal."
Damian, leerling groep 7