Ga naar de inhoud

Ondersteuning

Een stevige basis voor de toekomst

We gunnen onze leerlingen een stevige basis voor de toekomst en leren hen daarom zo zelfstandig mogelijk te functioneren in de samenleving. Op de Kristal bieden we daarom diverse ondersteuning aan en werken we samen met externe specialisten, zoals een jeugdzorgwerker, een Cesar kinderoefentherapeut, een dyslexiebehandelaar, een logopedist en een schoolarts.

Onze specialisten

Gedragswetenschapper

De gedragswetenschapper doet intelligentie-onderzoeken en ondersteunt leerkrachten door meekijken in de klas, observeren, gesprekken voeren met leerlingen en handelingsplannen opstellen. Daarnaast kan de gedragswetenschapper aansluiten bij gesprekken met ouders/verzorgers en instanties.

Schoolarts

De schoolarts denkt mee bij leerlingen bij wie de ontwikkeling niet naar wens verloopt. Ook helpt de schoolarts bij het maken van een verwijsbrief of het aanvragen van therapie. De schoolarts verzorgt ook de oproepen aan leerlingen voor een gezondheidsonderzoek wanneer ouders of leerkrachten zorgen hebben.

Logopedist

De logopedist begeleidt kleine groepjes kleuters bij het verbeteren van hun taal en bepaalt of leerlingen individuele logopedie nodig hebben. Als dat zo is, wordt daarvoor een externe logopedist ingeschakeld. De logopedist ondersteunt leerkrachten bij het geven van taalonderwijs, met extra aandacht voor woordenschat.

Jeudgzorgwerker

De jeugdzorgwerker ondersteunt vanuit Tim leerlingen, leerkrachten en ouders op het gebied van schoolse vaardigheden buiten de klas, toepassen van lesstof, advies aan de leerkracht en ondersteuning van ouders bij lichte opvoedingsproblemen.

Cesartherapeut

Als een leerling motorische problemen heeft, bijvoorbeeld met bewegen of schrijven, kan de therapeut de leerling onder schooltijd onderzoeken of behandelen. Tijdens de behandeling ontwikkelt de leerling de motorische vaardigheden spelenderwijs.

Dyslexiebehandelaar

Leerlingen met dyslexie kunnen onder schooltijd behandeld worden. De behandeling wordt gegeven door Opdidakt.

Vertrouwenspersonen

Soms zitten leerlingen ergens mee en vinden ze het lastig om dat met hun eigen leerkracht te bespreken. Daarom hebben we op De Kristal twee interne vertrouwenspersonen voor kinderen.

Door middel van een briefje in een speciale brievenbus kunnen kinderen aangeven dat zij met de vertrouwenspersoon willen praten. Aan het begin van het schooljaar stellen de interne vertrouwenspersonen zichzelf voor aan de kinderen. Zij leggen uit wat ze doen en waar hun brievenbus is.

Leerlingenvervoer

Een deel van onze leerlingen wordt door ouders gebracht en gehaald. Maar voor een deel van de leerlingen, zoals leerlingen met een beperking of leerlingen die ver weg wonen, is het prettig als zij naar school kunnen komen met het openbaar vervoer, schoolbus of taxi. Dit wordt geregeld door uw gemeente.

Commissie van begeleiding

De Kristal heeft een Commissie van begeleiding. Dit is een interne commissie die zorg draagt voor de zorg en ondersteuning aan de leerlingen. Deze commissie bestaat uit de adjunct-directeur, gedragswetenschappers en schoolarts. De leerkracht schuift aan indien een leerling van hem of haar besproken wordt. Op afroep kunnen andere deskundigen aanschuiven.

Samenwerkingsverband

De Kristal maakt deel uit van het samenwerkingsverband Passenderwijs. Wij werken nauw samen met deskundigen van het samenwerkingsverband om zo zorg te dragen voor passend onderwijs.

"Elk kind heeft recht op onvoorwaardelijke ondersteuning in zijn onderwijsjaren. Alleen dan ontdekt het de grens van zijn kunnen."
Linda Dijkhuizen, ouder