Ga naar de inhoud

De school

Laat ieder kind stralen

Veel van onze leerlingen komen vanuit regulier onderwijs. Vaak stond hun welbevinden daar onder druk vanwege leerstof, leertempo, groepsgrootte of contact met anderen. Op de Kristal krijgen zij de kans om zich binnen hun eigen mogelijkheden te ontwikkelen. Wij zien ieder kind als een uniek kind en zetten ons iedere dag in om hen te laten groeien.

Onze omgangsregels

We vinden het belangrijk dat iedereen op school respectvol met elkaar omgaat. We willen dat de school voor iedereen een fijne, vertrouwde en veilige plek is. Daarom is onze belangrijkste regel: we zijn aardig voor elkaar! Daarnaast hebben we de volgende vijf omgangsregels:

Vriendelijkheid

We zijn aardig voor elkaar.

In gesprek

We luisteren naar elkaar.

Liefdevolle omgeving

We blijven in de klas.

Rust

We lopen rustig door de gang.

Zorgzaamheid

We zijn zuinig op de spullen van school en van elkaar.

Vreedzaam


De Kristal gebruikt de methode Vreedzaam. Hiermee bouwen we aan een democratische schoolgemeenschap, waarin iedereen zich betrokken en verantwoordelijk voelt en op een positieve manier met elkaar omgaat.

Leerlingen voelen zich gehoord en worden actief aangesproken op hun verantwoordelijkheid voor elkaar, de schoolgemeenschap en de samenleving. Zij leren om conflicten zelf op een goede manier op te lossen. Onze bovenbouwleerlingen kunnen worden opgeleid tot mediator. Een mediator heeft tijdens vrije spelmomenten op het schoolplein de taak om kleine incidenten samen met de betrokken leerlingen op te lossen.

Ook heeft de school een leerlingenraad die de directie adviseert op allerlei zaken.

Oog voor ieder kind

Alles is erop gericht dat de leerlingen (weer) plezier krijgen in het leren. Onze leerkrachten denken in kansen en oplossingen, in plaats van in problemen. Zij zorgen dat de leerlingen zich veilig en uitgedaagd voelen. Ze hebben oog voor de individuele behoeften van leerlingen en sluiten aan bij hun eigenheid en hun niveau.

Bezetting klassen

Elke groep wordt begeleid door een leerkracht. In een aantal klassen is ook een fulltime of parttime onderwijsassistent of leraarondersteuner. De leerkrachten en ondersteuners scheppen structuur, rust en duidelijkheid.

Rust in de klas

Elke groep telt maximaal 15 leerlingen. De kleutergroep Smaragd maximaal 13. Onze speciale kleutergroep Tijgeroog maximaal 10 leerlingen.

Onderwijs-zorgarrangement

Onze jongste groep is een OZA-groep: in deze groep bieden we het onderwijs-zorgarrangement. Dit is groep voor jonge kinderen (4 t/m 7 jaar) die een zeer intensief aanbod in het leren van schoolse vaardigheden nodig hebben.

BSO De Kristal

Wanneer je kind net iets extra's nodig heeft – bijvoorbeeld vanwege autisme of ADHD – kan hij of zij terecht op onze buitenschoolse opvang: BSO Kristal. De BSO biedt kinderen vrije tijd met structuur en is er voor kinderen van 4 tot 12 jaar.

Praktische informatie

Alle informatie over schooltijden, vakantie- en studiedagen bij elkaar verzameld op één pagina.

Kom werken met plezier

Ben je benieuwd of werken of stage lopen bij De Kristal ook iets is voor jou? Bekijk onze vacatures, of kom langs op onze school.

Betrokken ouders

Samenwerken met ouders en verzorgers vinden we zeer belangrijk. Doordat ouders de school helpen met waardevolle informatie over de leerling, weten we beter wat een leerling nodig heeft om zich te ontwikkelen. Hiervoor zijn er persoonlijke contactmomenten, schriftelijke communicatie, een ouderraad en een medezeggenschapsraad.

We werken continu aan het verbeteren van de samenwerking met ouders. Hiervoor is een speciale werkgroep Ouderbetrokkenheid, waarin ouders en teamleden zitten.

Organisatie

Onze school valt onder de Stichting Gewoon Speciaal Onderwijs (GSO). Stichting GSO zet zich in voor leerlingen met een specifieke onderwijs- en ondersteuningsbehoefte in Midden-Nederland.

De Kristal heeft een directie die verantwoordelijk is voor de dagelijkse gang van zaken. Ook heeft de school een medezeggenschapsraad, ouderklankbordgroep en een leerlingenraad.

Documenten en protocollen

Alle belangrijke documenten, protocollen en formulieren vind je samen op één verzamelpagina.

“Het is fijn dat de Kristal bijdraagt in het mooiste wat je kan worden, dat is jezelf!”
Joyce Heerschap, ouder