Ga naar de inhoud

Praktische informatie

Schooltijden

Maandag08.30 uur tot 14.00 uur
Dinsdag08.30 uur tot 14.00 uur
Woensdag08.30 uur tot 14.00 uur
Donderdag08.30 uur tot 14.00 uur
Vrijdag08.30 uur tot 14.00 uur

Brengen en halen

We vinden het belangrijk dat leerlingen op tijd op school zijn, zodat we op tijd kunnen beginnen. De inloop is van 08.20 tot 08.30 uur. In groep 1 en 2 mogen ouders tijdens de inloop mee het lokaal in. Vanaf groep 3 nemen ouders voor de deur van het lokaal afscheid. Alle ouders/verzorgers wachten bij het ophalen in de middag op het schoolplein.

Verzuim

Voor de ontwikkeling van kinderen is het erg belangrijk om elke dag naar school te komen en elke dag op tijd te zijn. Uit onderzoek is bekend dat vaak niet of te laat op school komen vaker leidt tot schooluitval. Daarom registreren we te laat komen en ziekteverzuim nauwkeurig. Als het nodig is, bespreekt de leerkracht verzuim met ouders.

Schoolvakanties 2023-2024

Herfstvakantie
14 t/m 22 oktober

Kerstvakantie
23 december t/m 7 januari

Voorjaarsvakantie
17 t/m 25 februari

Goede Vrijdag en Tweede Paasdag
29 maart t/m 1 april

Meivakantie (incl. Hemelvaartsdag)
27 april t/m 12 mei

Tweede Pinksterdag
20 mei

Zomervakantie
13 juli t/m 25 augustus

Het volledige overzicht van vrije dagen en studiedagen waarop de leerlingen vrij zijn staat op de vakantieplanning.

Buitengewoon verlof

In bepaalde omstandigheden is het mogelijk om verlof aan te vragen buiten de schoolvakanties en geplande vrije dagen.

Naschoolse opvang

Ouders bepalen zelf of ze gebruikmaken van naschoolse opvang en bij welke aanbieder. Wij willen graag weten met welke aanbieder een kind na schooltijd meegaat. 

Brede School Maarssenbroek
Wij zijn onderdeel van samenwerkingsverband de Brede School Maarssenbroek. In deze Brede School werken we samen met een aantal andere basisscholen en Kind & Co. De Brede School biedt diverse naschoolse activiteiten aan. Alle leerlingen kunnen hieraan deelnemen tegen een kleine vergoeding.

BSO Kristal

In onze school zit buitenschoolse opvang BSO Kristal. Wanneer je kind net iets extra’s nodig heeft – bijvoorbeeld vanwege autisme of ADHD – kan hij of zij daar terecht.

De BSO biedt kinderen vrije tijd met structuur en is er voor kinderen van 4 tot 12 jaar uit het speciaal basisonderwijs en/of met een doorverwijzing vanuit de gemeente. De BSO heeft een nauwe samenwerking met de school en onderhoudt intensief contact met de ouders. Zo werken we samen aan passend onderwijs en passende opvang.

Op de BSO wordt gewerkt met een vast dagritme en een leuk activiteitenprogramma. De kinderen kunnen kiezen uit bijvoorbeeld een kook- of knutselactiviteit, en er wordt gewerkt met verschillende thema’s. Daarnaast is er veel ruimte om lekker te bewegen in de gymzaal en op het grote buitenplein.

"Dit onderwijs is als een puzzel die je samen met de leerling zo passend mogelijk legt."